ABOUT US


 

     谷易搜(GOOESO)专注为出口企业提供外贸网站建设及海外推广服务,创立于2014年,团队核心成员从事外贸互联网行业超过14


年,拥有10年中小型企业服务经验及8年出口企业海外推广经验,旨在帮助出口企业通过互联网获得更有价值的商业机会、树立网络端品


牌影响力。选择谷易搜的6个理由:1、专注外贸电子商务领域


2、14年互联网从业经验 

     

3、10年中小企业网络营销服务经验

     

4、8年出口海外推广经验 

   

5、服务超过500家出口企业

       

6、无数好评,实力说话


undefined 133-4770-5191


undefined 025-69780808


undefined njsoucai@gmail.com

erweima.png

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————